Modul Amortizacija
 

Amortizacija -  Pregled funkcionalnosti modula ogleda se u sljedećem :

Korisnik može sam da unosi i podešava, pregleda i štampa :

 • Lokacije osnovnih sredstava,
 • Konta osnovnih srestava,
 • Grupe osnovnih srestava,
 • Metode amortizacije,
 • Kontni plan,
 • Stope poreske amortizacije
 • ...

Pregled i kreiranje dokumenata, mogućnost editovanje, exportovanja, štampe :

 • Nabavka osnovnih srestava,
 • Prenos po bilansu,
 • Visak po popisu,
 • Manjak po popisu,
 • Djelimično uvećanje vrijednosti,
 • Djelimično umanjenje vrijednosti,
 • Otpis/rashod,
 • Prodaja osnovnih srestava
 • ...
 • Obracun i pregled amortizacije u finansijske svrhe
 • Obracun I pregled poreske amortizacije
 • Analitika po stopama, grupama, kontima, lokacijama, aktivna/neaktivna OS… (grafički pregled) ….