RENT-A-SMS (Rentiranje SMS istraživanja)
 

osnovni podaci

RENT-A-SMS je uluga koja Vam omogućava da ne kupujete SMS.WEB je istraživačko analitički sistem i multi sending SMS Sistem, već da ga Rentirate(iznajmljujete) u trajanju i obimu po svoj procjeni

Radjen je za Web platformu (postoji i  desktop verzija SMS.NET) i koristi najveće Microsoft-ove baze podataka i  izvršava se na bilo kojoj platformi operativnih sistema i u svim web čitačima

 Ovdje možete pogledati detaljnije podatke o  SMS.WEB

Rentiranjem postižete sljedeće prednosti :

  • Ne morate kupovati sistem
  • Možete ga koristiti i plaćati koliko želite (vremenski paketi)
  • Možete ga koristiti i plaćati koliko želite istraživanja (količinski  paketi)
  • Manji su  izdaci (novčani) za plaćanje korišćenja par istraživanja nego kupovina cijelog programa

Kupovinom postižete sljedeće prednosti :

  • Kupovinom sistema stičete pravo odabira SMS.WEB ili SMS.NET sistema
  • Pravo korišćenja je neograničeno vremenski
  • Pravo kreiranja neograničenog broja istraživanja
  • Možete ga koristiti i plaćati koliko želite istraživanja (količinski  paketi)
  • Kupovina programa je jevtinija nego rentiranje programa za veći broj istraživanja
napomena
Info-NET NE vrši  uslugu prodaje SMS poruka niti na bilo koji načim zadire u posao zvaničnih Provider-a.Uslugom Prodaje ili Iznajmljivanja ovog paketa vrši se Prodaja ili Iznajmljivanje softverskih usluga!!!

 

Cjenovnik paketa
Paket Opis Broj istraživanja (maximalni) Broj poruka (maximalni) Cijena Jedinica
SMS 1 Rentiranje  SMS.WEB sistema na 1 mjesec 1 800 49€ Mjesečno
SMS 3 Rentiranje  SMS.WEB sistema na 3 mjesec 6 5000 129€ Period
SMS 6 Rentiranje  SMS.WEB sistema na 6 mjeseci 20 20000 229€ Period
Napomena : Cijene se odnose na uslugu iznajmljivanja  bez  troškova uračunatih poruka.
Napomena : Cijene su bez PDV-a
Napomena : Brojevi na koje se mogu slati poruke su brojevi sa pozivnim brojevima : 067,068 i 069