Market.NET
PC Kasa“

Sistem omogućava rad sa Fiskalnim printerima i funkcioniše u modu PC Kasa. Odnosno, umjesto korišćenja fiskalnih kasa ( i veoma teškog unosa artikala, stanja i promjena cijena i naziva) sada se sve radnje obavljaju kroz program što je višestruka ušteda vremena.

Operateri na PC kasi mogu „zatvoriti račun“ sa jednim ili više tipova plaćanja (Gotovinski, Virman/Ček, Kartica, Interna kartica...).

Administrator sistema (vlasnik, direktor ...) može na kraju radnog dana dobiti SMS poruku (generisanu iz programa) sa iznosom dnevnog pazara sa svih prodajnih mjesta.
 

Prodaja pravnim licima
Operater na PC kasi može napraviti i Račun za pravna lica koji se Fiskalno zatvara kao Virman/Ček. Izradjeni račun automatski ulazi (po želji) u Knjigu Izlaznih Računa i Trgovačku knjigu, a takodje zadužuje klijenta za iznos računa (povećava dugovanje). U slučaju da posjedujete licencu za Finansijsko knjigovodstvo (Glavna knjiga i Blagajna) ova operacija automatski knjiži nalog Glavne Knjige. Takodje se mogu unositi i uplate kupaca.

 

Mogućnosti robnog knjigovodstva
Brza izrada Lagera (zbirnog i po prodajnim jedinicama), prometi robe, kartice robe, prometi po Brendovima, prometi po Dobavljačima, Najprodavanije robe, robe koje se dugo zadržavaju na lageru, prodaja po prodavcima, mjesečni izvještaji prodaje, periodični izvještaji prodaje po grupi robe .... Ukrštanje izvještaja (OLAP kocka) je takodje uključeno.

 

Obračuni profita (Back Office)
U analizi poslovanja posebnu pažnju obraćamo ne na prihod već na profit. Svi izvještaji ( po brendu, dobavljaču, komercijalisti, radniku, vozaču, vozilu, grupi robe, šifri robe ... ) posmatrano za period ili mjesečno, kvartalno, godišnje... se obračunavaju sa stanovišta ostvarene razlike u cijeni, a ne samo sa stanovišta ostvarenog prihoda ( sa ili bez PDV-a)

 

Veza sa Knjigovodstvom
Svi Info-NET programi funkcionišu na principu povezivanja sa Finansijama preduzeća. Tako, izradom Računa odnosno prodajom kroz Dnevne pazare, sa jedne strane, i izradom Ulaznih Kalkulacija i Ulaznih Računa sa druge strane, može se vršiti potpuna automatizacija knjiženja Glavne knjige u Vašem knjigovodstvu, kao i Knjige Ulaznih i Izlaznih Računa i Trgovačke knjige ( Vaše knjigovodstvo može i putem interneta direktno biti povezano sa Vašim podacima)

 

Deklaracije, komercijala i Sigurnosne kopije baze podataka
Program možete generisati Vaše deklaracije/ naljepnice, pa se korišćenjem Barkod čitača prodaja rapidno ubrzava. Putem Pocket PC i sličnih uredjaja komercijalisti mogu sa lokacije kupca on-line naručivati robu. Sistem se konfiguriše da automatski kreira sigurnosnu kopiju baze podataka u intervalima koje Vi odredite : dnevno, nedjeljno...
 
Galerija
   
   
   
   

Pošalji prijatelju Verzija za štampu Sva prava zadržana @Info-NET 2008
Finansije.NET IS detaljnije
Akcija "Moj Program" detaljnije
Info-NET SMS Multi sender detaljnije
14.12.2013. : Novogodisnji prenos ...
2.12.2013. : SMS marketing ...
1.12.2013. : Počela akcija "Moj Program" ...
Info-NET solutions Posjeta : Online : Kontakt 21.6.2024.