SMS.NET (SMS multi sender i istraživački sistem)
Info-NET SMS multisender
Osnovni podaci

SMS.NET je istraživačko analitički sistem i multi sending SMS Sistem. Radjen je za Windows platformu (desktop verzija) i koristi najveće Microsoft-ove baze podataka.U svojoj Web verzija izvršava se na bilo kojoj platformi operativnih sistema i u svim web čitačimaOvim putem Info-NET vam nudi SMS Multisender - multi sending SMS Sistem za slanje SMS poruka. Radjen je za Windows platformu (desktop verzija) i koristi najveće Microsoft-ove baze podataka.

Osnovna namjena aplikacije je kreiranje svojih GSM imenika (mobtel adress book) sa slobodnim grupisanjem kontakata po grupama, tipovima, zanimanjima, polu, vjeri, naciji... i grupno slanje poruka.

SMS.NET je aplikativni sistem koji vam omogućava kako grupno (odabrano po ciljnoj grupi- kupci, dobavljači...polu-muški, ženski,....) tako i pojedinačno slanje poruka kao i detaljne izvještaje o poslatim porukama. Korisnici odredjenih paketa mogu kreirati i svoja marketing istraživanja distribuirana putem SMS-a

Korišćenjem SMS.NET sistema / aplikacije dobijate mogućnost da svoje klijente, saradnike, poslovne partnere...grupno i pojedinačno, obavijestite o :

 • Akcijama (ljetnja, zimska, novogodišnja.....)
 • Sniženjima (novogodišnje, mjesečne, dan zaljubljenih, osmi mart...)
 • Dolazak nove kolekcije, robe (ljetnja, zimska...)
 • Prekoračenju Valute-duga
 • Organizovanim danima za kupovinu, za stalne klijente
 • ...

Takodje korištenjem SMS.NET sistema / aplikacije svojim klijentima, saradnicima, poslovnim partnerima možete da čestitate :

 • Vjerske praznike,
 • Novu godinu,
 • Osmi mart,
 • Rodjendane,
 • Valentinovo
 • ....
O istraživačkom dijelu software-a
Ovaj software  je aplikativno rješenje koje omogućava automatsko i predvidivo slanje SMS poruka za potrebe kasnije obrade u ovom software-u. Pomocu ovog software-a moguće je poslati poruku svim kontaktima, samo odabranim po ciljnoj grupi,poslati u "tijelu poruke" kompletni kreirani upitnik, i dobiti odgovore u pretraživoj bazi podataka odgovora. Na ovaj način moguče je smanjiti troškove, vrijeme potrebno za istrazivanje, kao i olakšati  rad istraživačima.

Omogućen je proces potpune statističke analize, koristeći tabelarni i grafički output, pri čemu u realnom vremenu možete podijeliti Vaše izvještaje sa udaljenim saradnicima, koristeći različite metode izveštavanja i Web publishing-a

Time se ova aplikacija postavlja kao potpuni proizvod za analitički proces :

 • planiranja,
 • prikupljanja podataka,
 • pristup i baratanje podacima,
 • analizu i
 • izvještavanje
Bitne napomene
Sistem koristi internet konekciju za slanje SMS poruka, pa je neophodna ista za obavljanje slanja poruka

U slučaju obavljanja istraživanja putem SMS poruka korisnik dobija u tijelu poruke (zajedno sa  ostatkom poruke)  link sa lokacijom upitnika na web-u prilagodjen mobilnom telefonu tako da je  i za potrebe prijema odgovora potrebno da vaš web server bude u  on-line režimu

Za korišćenje usluga RENT-A-SMS , i time ne brinete  serverima i održavanju, pogledajte uslove ovdje

Istraživačke Funkcije aplikacije
Rad sa aplikacijom od strane  administratora i  operatera  može se posmatrati kroz nekoliko faza ili funkcija

Zaštitne funkcije

 • Logovanje korisnika I password zaštita
 • Kodiranje istraživača

Pripremanje projekta za intervjuisanje

 • Priprema ( dizajniranje ) istraživanja i postavka iste na web server kako bi neki autoritet obavio provjeru kvaliteta
 • Priprema podataka  (pitanja i odgovora) neophodnih za sprovodjenje istraživanja i njihovo unošenje u bazu podataka
 • Korišćenjem filtera ili slučajnim pristupom vršenje odabira ciljne grupe
 • Postavljanje kriterijuma za uzorak, kao i importovanje testnih podataka u bazu
 • Odredjivanje načina za vodjenje toka istraživanja :

  • Podešavanje uvodne i krajnje poruke po davanju odgovora ispitanika
  • Limitiranje ispitanika na samo jedan odgovor
  • "Pauziranje istraživanja" - baza ne prihvata odgovore u toku "pauze"
  • Podešavanje slanja poruka : Opcije slanje linka sa lokacijom istraživanja
  • ….

Izvršavanje istraživanja

 • Slanje poruka odabranoj ciljnoj grupi i odobijene odgovore na najfikasniji način smještati u bazu podataka
 • Editovanje promjena  pri samnom slanju (korisnik više ne želi da prima poruke), automatsko praćenje kvota, resending, editovanje kontakata

Analiziranje I izvještavanje nas osnovu dobijenih podataka

 • Grafički prikazi (čije se karakteristike i oblici mogu podešavati ) pri gore navedenim upitima i analizama
 • Exportovanje sirovih podataka kao i podataka dobijenih analizama ( zajedno sa tabelama, grafikonima…) u formate tipa MS Excel(*.xls), HTML format (*.htm), MS Access (*.mdb)…, ili eventualno u bilo koji slikovni format (*.gif,*.jpg,*.bmp,*.tiff)
 • Priprema podataka za naredne analize pri čemu administrator ima mogućnost samostalnog kreiranja tabele baze podataka koja se odnosi na broj pitanja, broj njihovih odgovora, tip odgovora…
 • Analiza prethodnih istraživanja, utvrdjivanje trendova i analiza podataka u sukcesivnim istraživanjima

Administriranje aplikacijom

 • Kreiranje i odbacivanje Usera( istraživača)
 • Odredjivanje pravila slanja i kreiranje upitnika
 • Razlicita prava pristupa pojedinih user-a
 • Automatski “backup” baze podataka
 • Ostale pogodnosti:
 • Po potrebi kreiranje internet verzije stranica za objavljivanje i pretragu rezultata istraživanja, pri čemu bi istraživači imali pravo direktnog upisa i editovanje podataka na serveru
 • Aplikacija podržava štampanje bilo kojeg pregleda i slanje e-mailom na seriju adresa
 • ..

Upotrebljivost aplikacije

 • Istraživanje javnog mišljenja
 • Marketing istraživanja
 • Političke analize
 •  …
Statističke funkcionalnosti
Statističke funkcionalnosti ovog programa uključuju zavise od instalirane verzije a mogu ukljucivati :

Opisnu ( deskriptivnu )  statistiku

 • Krostabulacije
 • Frekvencije
 • Opise
 • Učešća 

Predvidjanja

 • Linearnu regresiju-istrazivanje odnosa izmedju serija podataka ( recimo povezanost i predvidjanje odnosa izmedju godina starosti i čitanosti novinske rubrike
 • Vremenske serije - trendovi

Predvidjanja za identifikovanje grupa

 • Faktor analizu – identifikuje varijable ili faktore koji objašnjavajuju korelaciju izmedju seta posmatranih varijabli
 • Klaster analiza
 • Korelacije
 • ...

Pošalji prijatelju Verzija za štampu Sva prava zadržana @Info-NET 2008
Finansije.NET IS detaljnije
Akcija "Moj Program" detaljnije
Info-NET SMS Multi sender detaljnije
14.12.2013. : Novogodisnji prenos ...
2.12.2013. : SMS marketing ...
1.12.2013. : Počela akcija "Moj Program" ...
Info-NET solutions Posjeta : Online : Kontakt 21.6.2024.