Tehnički preduslovi za rad (LAN)
OSNOVNI PODACI

Svi Info-NET programi rade u LAN režimu , tj  rade sinhronizovano na neograničeni broj klijentskih radnih stanica u lokalnoj (kablovskoj ili WiFi mreži).

Info-NET programi  rade na Microsoft arhitekturi i koristi najveće Microsoft (servere) baze podataka : MS SQL Server 2005-2008-2012

Za ovaj način rada, kada i preduzeću postoji više od dva (2) računara na kojima radi program postoji potreba za postavljanjem baze podataka na zaseban računar koji ima ulogu Servera.

Zbog maximalnih performansi Server je računar na kojem se nalazi samo baza podataka (server baze podataka i eventualno web server) i na njemu se ne postavlja klijentska aplikacija programa

 
Opis Potrebne Konfiguracije Hardvera i Sistemskog Softvera

Info-NET poslovni softver se izvršava na hardverskoj i softverskoj platformi koja mora da ispunjava sledeće uslove:

Za Server računar

 • Minimum 1 GB radne memorije
 • Intel procesor
 • Minimum 1500 Mhz brzina procesora
 • Minimum 10 GB slobodnog prostora na disku ( za kopije podataka)
 • Windows Serverski operativni sistem (Windows 2000, 2003 Server)
 • Set Router-a ili Swich-eva za povezivanje sa ostatkom mreze
 • Uređaj za neprekidno napajanje električnom energijom izvesno vrijeme nakon nestanka iste u mreži (UPS uređaj)
 • Mrežni kablovi

Za klijentske računare

 • Računar PC
 • Minimum 512  megabajta radne (operativne) memorije
 • Minimum 5 GB slobodnog prostora na disku
 • VGA monitor i VGA video karta (grafički adapter) sa minimalnom rezolucijom 1024X768
 • Tastatura sa tasterima po AT standardu CD čitač (poželjno i rezač)
 • Miš
 • Windows operativni sistem (Windows  2000, XP,2003,Vista)
 • Operativni sistem ne smije biti podešen (administrativnim regulisanjem) u smislu ograničavanja prava pristupa podacima i drugim resursima bez konsultacija sa Info-NET-om
 • Štampači - laserski poželjni, mogu se koristiti i ink-jet. Ne preporučuju se matrični štampači.
 • Programi za arhiviranje podataka

 

bitne napomene

U TIPSKE PONUDE NIJE URAČUNATA NABAVKA HARDWARE-A, PODIZANJE SISTEMA ZAŠTITE, FIREWALL-OVI, INSTALIRANJE ANTIVIRUS PROGRAMA, ODRŽAVANJE SISTEMA ( TO MOŽE RADITI BILI KOJE OVLAŠĆENO PREDUZEĆE-NIJE DIO PONUDE INSTALACIJE PROGRAMA)  - osim ako nije dodatno ugovoreno ili je ponuda tipa PO SISTEMU KLJUČ U RUKE

Navedeni uslovi su zaista minimalni u smislu korišćenja na jednom računaru (misli se na klijentski računar, serverski mora imati makar prosječne karakteristike za udaljeni pristup), ako se na njemu koristi isključivo Info-NET poslovni softver za jedno preduzeće za jednu poslovnu godinu, sa obimom prometa od najviše desetak hiljada stavki.

Ukoliko se program koristi za više preduzeća, više poslovnih godina, za veći obim prometa neophodni su veći resursi, a prvenstveno slobodan prostor na disku.

Naša preporuka je da se koriste savremeni računari renomiranih proizvođača koji su stari najviše 5 godina, jer pored boljih performansi imaju i znatno veću pouzdanost u radu. Ukoliko se program koristi u mreži računara neophodno je da svaki računar zadovoljava uslove kao za korišćenje programa na jednom računaru.

Koje usluge pruža, a koje ne pruža preduzeće Info-NET u okviru ove ponude

Usluge koje ugovara i pruža preduzeće Info-NET su:

 • Obuka za rad na Info-NET programima
 • Uvodenje u funkciju informacionih sistema korisnika zasnovanih na Info-NET programima
 • Konsultacije oko korišcenja Info-NET programa, ali samo sa licima koja su prošla obuku
 • Oporavak baze podataka kod eventualnih oštecenja
 • Izrada specificnih programskih opcija ili cijelih programskih segmenata po zahtjevu korisnika, ako za to postoje raspoloživi resursi i obostrani interes

Usluge koje uz instalaciju ne pruža Info-NET su:

 • Održavanje (hardwersko) računarske opreme (računari, štampaci, ...)
 • Usluge vezane za sistemski softver (Windows, Antivirusni programi, ...)
 • Usluge na drugim programima (Komunikacioni programi za fiskalne uredaje, Rad sa tekstovima, tabelarni proračuni, programi za crtanje i projektovanje, Internet i slično)
 • Konsultacije izvan domena funkcionisanja Info-NET programa (knjigovodstvene,komercijalne, pravne itd.)

Ipak, radnici i druga ovlašćena lica proizvodjača, ukoliko im raspoloživo vrijeme I stručnost omogućava, mogu da pomognu korisniku i u ovim oblastima u kraćem vremenskom trajanju (najviše 5 do 10 minuta). Za kvalitet ovih usluga preduzece Info-NET ne snosi nikakvu odgovornost. Radnici I druga ovlašćena lica proizvodača takode ne snose odgovornost za ove poslove, ali su dužni da ih obavljaju savjesno i da čuvaju poslovne tajne korisnika. U svakom slučaju (sa)radnici proizvodača će uputiti korisnika na odgovarajucu literaturu, servise i stručnjake.

Pošalji prijatelju Verzija za štampu Sva prava zadržana @Info-NET 2008
Finansije.NET IS detaljnije
Akcija "Moj Program" detaljnije
Info-NET SMS Multi sender detaljnije
14.12.2013. : Novogodisnji prenos ...
2.12.2013. : SMS marketing ...
1.12.2013. : Počela akcija "Moj Program" ...
Info-NET solutions Posjeta : Online : Kontakt 21.6.2024.