Cjenovnici i paketi
Cjenovnik pojedinačnih modula (jedna instalacija/jedan klijentski računar)
     
Modul Cijena Napomena
Finansijsko knjigovodstvo (FIN) 500€ Glavna knjiga, Blagajna,Bilansi, Zaključni list, Analitike, KIF, KUF ....
Robno knjigovodstvo (RK) 450€ Dokumentacija, pregledi, analitike, grupni i ukršteni izvještaji, Komintenti, kartice, sintetike, analitike dugovanja/potrazivanja, ostali finansijski vanbilansni izvjestaji  .... bez Poreskog knjigovodstva
Poresko knjigovodstvo (POR) 150€ KUF,KIF,Obračun PDV-a, TK ...
Obračun zarada (PL-1) 500€ Modul obracuna zarada bez kredita,ugovora, pravnog sektora, ... bez kadrovskog poslovanja
Obračun zarada (PL-2) 650€ Obracun Zarada, kadrovsko poslovanje, pravni sektor, JPR ...
Proizvodnja (pojedinačni radni nalog) (PR-RN) 650€ Normativi, praćenje troškova materijala, rada i dodatnih troškova, obračun naloga, praćenje gotovih prouizvoda ...
Kreditna maloprodaja (KRE) 150€ Praćenje fizičkih lica po ratama, po preduzećima, isplatne liste, budući prihodi, valute
POS sistem (POS) 150€ Rad sa fiskalnim štampačem na prodajnom mjestu
Amortizacija (AM) 500€ Poreska i finansijska amortizacija
Putni nalozi (PUT) 500€ Kreiranje i štampa naloga, analitike, grupni  i ukršteni izvještaji
     
Napomena :    
Kreditna maloprodaja (KRE) ne može funkcionisati bez modula Robno knjigovodstvo (RK)

POS modul ne može funkcionisati bez modula modula Robno knjigovodstvo (RK)

Poresko knjigovodstvo (POR) ne može funkcionisati bez modula Robno knjigovodstvo (RK)

Sve cijene su bez PDV-a

Cjenovnik Paketa
     
Paket Cijena Napomena
TRGOVINA 750€ (RK + POR + KRE + POS)
KNJIGOVODSTVO 1800€ (RK + POR + FIN+PL-1+AM)
KNJIGOVODSTVO PLUS 2500€ (RK + POR + FIN + PL-2 + AM + PUT + PR-RN)
PREMIUM (+ON-LINE) 4999€ (Sistem ključ u ruke za veca preduzeca sa online radom udaljenih lokacija)- paket obuhvata instalaciju svih modula ( po potrebi ) na najviše 10 radnih stanica, postavku lokalne računarske mreže, konfigurisanje VPN mreže za udaljeni pristup vašem serveru baze podataka, virtuelizacija, terminal server, print server, do 50 časova besplatne obuke, konfigurisanje i povezivanje udaljenih printera i fiskalnih printera, podizanje database servera i firewall sistema, zastita virtuelnih servera, instalaciju antivirus programa na radnim stanicama, podesavanje prava korisnika ...
     
Napomena :    
Sve cijene su bez PDV-a
Cjenovnik doplata za radne stanice
Za instalaciju odabranog paketa ili seta modula na veći broj radnih stanica su predvidjeni rabati u zavisnosti od broja radnih mjesta
Napomena :    
Izmjene na postojećem programu po zahtjevu klijenta posebno se dogovaraju

* Info-NET zadrzava pravo izmjene cjenovnika u toku godine

Pošalji prijatelju Verzija za štampu Sva prava zadržana @Info-NET 2008
Finansije.NET IS detaljnije
Akcija "Moj Program" detaljnije
Info-NET SMS Multi sender detaljnije
14.12.2013. : Novogodisnji prenos ...
2.12.2013. : SMS marketing ...
1.12.2013. : Počela akcija "Moj Program" ...
Info-NET solutions Posjeta : Online : Kontakt 21.6.2024.