Saloni.NET
Što je Saloni.Net

Saloni.Net je softverski paket za vođenje kompletnog poslovanja uslužnih objekata.

Kome je namijenjen
Namijenjen je različitim vrstama uslužnih objekata: salonima ljepote, kozmetičkim salonima, frizerskim salonima, sportskim klubovima … svim objektima u okviru kojih se vrše klijentske usluge bilo koje vrste, sa potrebom zakazivanja i fakturisanja usluga
Koje su prednosti korišćenja
Brža i kvalitetnija usluga, vizuelna rezervacija usluga, praćenje zauzetosti termina, bolja kontrola zaposlenih, uvjek ažurno stanje zaliha, uvid u materijalno i finansijsko poslovanje, moderan način rada.
Napredan korisnički interfejs
Korisnički interfejs je pregledan i jednostavan za upotrebu. Podržava rad sa Vizuelnim kalendarom zakazivanja čime se olakšava i ubrzava poslovanje. Ikonice su jasne i same upućuju na ispravno korišćenje programa.

Osnovne karakteristike ovog modula su: grafički prikaz usluga u rezervaciji (usluge su prikazane u različitim bojama), dnevno, nedeljno i mjesečno zauzeće, nema preklapanja usluga, intuitivne ikonice, lako prepoznatljive boje usluga, evidencija različitih načina plaćanja, štampanje fiskalnih računa i kompletnog dnevnog poslovanja na jednom mjestu.
Rad u mrežnom okruženju
Mrežni način rada je u potpunosti podržan i preporučuje se kod objekata sa više naplatnih i uslužnih mjesta. Ne postoje ograničenja u broju PC računara, PDA terminala, fiskalnih i POS štampača.
Back office
Progam posjeduje mogućnosti ažuriranja podataka o artiklima, uslugama i korisnicima kao i ostalim podacima neophodnim za rad objekta. Prilikom unosa usluga mogu se evidentirati radnici koji obavljaju usluge. Artikli/usluge se mogu podijeliti po grupama, podgrupama, brendovima i modelima. Kroz Back office se takođe može evidentirati prijem robe po magacinima sa nabavnim cijenama kao i transfer i popis robe.

Osim ovoga, omogućeno je i praćenje manjka, viška, rashoda i utroška. Sve ove evidencije se poslije mogu štampati kao posebni izvještaji.
Izvještaji i statistike
Prilikom štampanja izvještaja mogu se napraviti izbori po : smjeni, zaposlenom, periodu, grupi (podgrupi, brendu, modelu) proizvoda ili proizvodu/usluzi, naplatnom mjestu, načinu plaćanja ili po kombinaciji navedenih kriterijuma. Sve informacije se mogu pregledati na ekranu i štampati na A4 ili POS printeru u slučajevima kada je to praktičnije. Takođe je moguće izvršiti prebacivanje podataka u Excel fajl.
Automatizovano slanje SMS poruka
Sistem omogućava grupno i pojedinačno slanje SMS poruka kao i detaljne izvještaje o poslatim porukama.

Korisnik može poslati i SMS poruku kao potrvrdu zakazivanja termina
Praćenje rada zaposlenih
Svi bitni događaji poput dolaska na posao, izdavanja računa, zakazivanja, zatvaranja radnog dana se pamte tako da je na osnovu ovih podataka omogućen bolji uvid u rad zaposlenih kao i rješavanje svih spornih situacija.
Komunikacija sa Ostalim modulima
Kao i svi Info-NET moduli omogućeno je potpuno automatizovanje sa Finansijskim modulom (automatizacija knjiženja), naravno ako korisnik obezbijedi licencu za isti
Ostalo
Kompletan sistem se lako prilagođava potrebama konkretnog uslužnog objekta. Moguća su podešavanja koja zadovoljavaju zahtjeve korisnika. Na primjer : definisanje boja usluga, broj dozvoljenih zakazivanja u jednom satu/danu štampanje na mrežne štampače ili definisanje različitih konfiguracija za svako prodajno mjesto.

Uz softverski paket Saloni.Net dostavlja se korisničko uputstvo. U njemu su data detaljna uputstva vezana za sve ključne događaje kao što su unos novih usluga, izmjena cijena, zatvaranje dana, fakturisanje, unos nabavke, pregled izvještaja i ostalo.

Svim korisnicima Info-NET softvera pružamo i 24/7 tehničku podršku kroz različite pakete usluga održavanja.

Galerija
   
   
   

Pošalji prijatelju Verzija za štampu Sva prava zadržana @Info-NET 2008
Finansije.NET IS detaljnije
Akcija "Moj Program" detaljnije
Info-NET SMS Multi sender detaljnije
14.12.2013. : Novogodisnji prenos ...
2.12.2013. : SMS marketing ...
1.12.2013. : Počela akcija "Moj Program" ...
Info-NET solutions Posjeta : Online : Kontakt 18.5.2024.