RENT-A-CATI
osnovni podaci

RENT-A-CATI je uluga koja Vam omogućava da ne kupujete CATI.NET ,  istraživačko analitički sistem pomognut telefonskim anketiranjem, već da ga Rentirate(iznajmljujete) u trajanju i obimu po svoj procjeni

CATI.NET je istraživačko analitički sistem pomognut telefonskim anketiranjem. Radjen je za Windows platformu (desktop verzija) i koristi najveće Microsoft-ove baze podataka.U svojoj Web verzija izvršava se na bilo kojoj platformi operativnih sistema i u svim web čitačima

Sistem podržava samostalno kreiranje beskonačnog brojaistraživanja, samostalno kreiranje  upitnika, i analiziranje dobijenih rezultata bilo kada

U najkraćem :

Polazne tačke pri kreiranju ponude  bile su sposobnost aplikacije da omogući :

 • Elektronsko kreiranje upitnika
 • Automatizaciju telefonskih ispitivanja
 • Analiza dobijenih sirovih rezultata
 • Objavljivanje rezutata istraživanja ( u elektronskoj formi, na web-u, ili štampanoj formi)

 Ovdje možete pogledati detaljnije podatke o  CATI.NET

Rentiranjem postižete sljedeće prednosti :

 • Ne morate kupovati sistem
 • Možete ga koristiti i plaćati koliko želite istraživanja (količinski  paketi)
 • Manji su  izdaci (novčani) za plaćanje korišćenja par istraživanja nego kupovina cijelog programa

Kupovinom postižete sljedeće prednosti :

 • Kupovinom sistema stičete pravo trajnog vlasništva CATI.NET sistema
 • Pravo korišćenja je neograničeno vremenski
 • Pravo kreiranja neograničenog broja istraživanja
 • Možete ga koristiti i plaćati koliko želite istraživanja (količinski  paketi)
 • Kupovina programa je jevtinija nego rentiranje programa za veći broj istraživanja
Cjenovnik paketa rentiranja
Paket Opis Br. istraživanja (max) Cijena Jedinica
CATI  1 Rentiranje  CATI.NET sistema na 1 mjesec 2 69€ Mjesečno
CATI  3 Rentiranje  CATI.NET sistema na 3 mjesec 7 199€ Period
CATI  6 Rentiranje  CATI.NET sistema na 6 mjeseci 20 499€ Period
CATI  12 Rentiranje  CATI.NET sistema na 12 mjeseci 48 749€ Period
Napomena : Cijene su bez PDV-a
Napomena : Rentiranje se odnosi  na najviše dva klijentska računara. Klijent snosi troškove umrežavanja računara

Pošalji prijatelju Verzija za štampu Sva prava zadržana @Info-NET 2008
Finansije.NET IS detaljnije
Akcija "Moj Program" detaljnije
Info-NET SMS Multi sender detaljnije
14.12.2013. : Novogodisnji prenos ...
2.12.2013. : SMS marketing ...
1.12.2013. : Počela akcija "Moj Program" ...
Info-NET solutions Posjeta : Online : Kontakt 5.3.2024.