Info-NET d.o.o

Poštovani,

Info-NET d.o.o. je organizacija koja se bavi razvojem informatičke kulture u Crnoj Gori proizvodeći kvalitetan poslovni software. Posluje uspješno 9 godina. Raspon aktivnosti kreće se od : aplikativni software, razvoj informacionih sistema, multikorisničke i web aplikacije (elektronska trgovina)

Poštujući cilj svog osnivanja, razvijamo aplikacije koje su ciljno namijenjene pojedinim poslovnim (privrednim) granama i potrebama institucija.

Aplikativna rješenja koja ističemo mogu se podvesti pod :

 • Programi za Robno/Materijalno knjigovodstvo

 • Programi za Finansijsko knjigovodstvo

 • Programi za Hotelsko-Ugostiteljske objekte

 • Programi za Arhiviranje dokumenata

 • Programi za Putne naloge

 • Programi za Istraživanje tržišta (Telefonsko/Web) (CATI)

 • Programi za Monitoring Izbornog procesa

 • Programi za Rent-a-Car

 • Programi za Tehničke preglede i Registraciju vozila

 • Programi za Pretškolske ustanove (Vrtići)

 • Programi za obradu slika

 • FTP klijenti, SMS i E-mail aplikacije

 • Web aplikacije-sistemi baza podataka, Elektronska trgovina

 • Video web konferencije/streaming

 • ....

 • Pošalji prijatelju Verzija za štampu Sva prava zadržana @Info-NET 2008
  Finansije.NET IS detaljnije
  Akcija "Moj Program" detaljnije
  Info-NET SMS Multi sender detaljnije
  14.12.2013. : Novogodisnji prenos ...
  2.12.2013. : SMS marketing ...
  1.12.2013. : Počela akcija "Moj Program" ...
  Info-NET solutions Posjeta : Online : Kontakt 18.9.2021.