Projekat elektronske trgovine u Crnoj Gori
Uvod

Što ćete staviti na Vas sajt? Kompletan katalog? Proizvode dovoljno interesantne za apetit vaseg kupca?Kako ćete napraviti navigaciju na sajtu? Koliko klikova će kupca vodiiti do narudzbine? Previše? I izgubili ste ga zauvjek.Premalo, i dobićete sitninu od vaseg sajta i proizvoda

Jedan E – komerc site  može brzo da postane stvarna prezentacija Vaše firme, čak iako negdje posjedujete poslovnu zgradu.

Elektronska trgovina je u danasnje vrijeme hit u skoro svakoj grani industrije.Bez obzira da li se trudite da direktno stignete do potrošača ili pokusavate da  radite sa Vasim poslovnim partnerima, u elektronskoj trgovini postoji za svakog po nesto.

Većina ljudi misli o  e- trgovini kao o on-line kupovini.Ovo se obično naziva e-komerc tipa potrošač-prodavac: Ovo je tradicionalna prodaja na malo.Na webu se danas nalaze takvi site-ovi kao sto su: Martha Stewart  (http://www.marthastewart.com/), Amazon ( www.amazon.com). U slucaju kao sto je  recimo Dell kompjuteri, obim prodaje se izjednačava sa tradicionalnim kanalima prodaje.Nema sumnje da ovakvi sajtovi zauzimaju znacajno mjesto na trzistu i da će  se njihov rast nastaviti.

Elektronska trgovina uključuje i tržište tipa prodavac-prodavac, koje predstavlja znacajnu aktivnost na internetu. Samo pomislite na nabavku svih potrebnih elemenata za proizvodnju i podršku svih  proizvoda i usluga koje svakodnevno koristimo.Primjer za ovakav e-komerc je na primjer proizvodjac PC računara koji vrši prodaju distributerima i velikim maloprodajama.

U ovom projektu skoncentrisaćemo se na samu suštinu koncepta trgovine, koji se obicno odnose na maloprodaju, ali važe i za kupovinu tipa proizvodjac-proizvodjac.Da bi se razumio cijeli e-komerc lanac vazno je znati gdje Internet prodavnica počinje, a gdje se ona zavrsava, tj gdje počinju tradicionalni lanci trgovine..

Prednosti ovakvog nacina poslovanja

E-komerc kao budućnost poslovanja je samo po sebi hit u svijetu.Biće i kod nas.Potrebno je biti prvi.Ili medju prvima.

Sa stanovišta kupca neosporne prednosti ovog projekta su :

 • Mogućnost kupovine na odloženo plaćanje
 • Sve naručene kolicine stižu na kućnu adresu
 • U svim situacijama koje zahtijevaju veću kolicinu robe ( hrane , piće...) kada je zbog brzine nemoguće obaviti klasicnu trgovinu (slavlja, rodjendani..)
 • Sva vikend kupovina,koja obicno zahtijeva makar jedno prevozno sredstvo, moze se obaviti narucivanjem u petak sa radnog mjesta
 • Svi korisnici koji nemaju mogućnost pristupa internetu, ili pripadaju odredjenoj starosnoj dobi mogu obaviti kupovinu na odlozeno placanje preko svojih bliznjih putem njihovog naloga.
 • Sve starije osobe na ovaj nacin mogu dobiti robu na kućna vrata bez uzurpiranja i sebe i bilo koga drugog

Sa stanovišta prodavca prednosti su sljedece:

 • Pozicioniranje u očima javnosti kao inovator
 • Direktan uticaj na pozitivni PR
 • Povećani broj direktnih korisnika
 • Povećani broj indirektnih korisnika ( oni koji nemaju naloge, a žele preko drugih da iskoriste kupovinu na odloženo-penzioneri,svi zaposleni sa manjim primanjima-takvih je ipak puno)
 • Direktan uvid velikog broja ljudi u ponudu i cijene vlasnika projekta, bez potrebe da se ide na lice mjesta
 • Vodjenje rasprodaja i reklamiranje sebe na sajtu
 • Stavljanjem na prvo mjesto u ponudi pojedinih dobavljaca,vrsi se reklamiranje njih samih, čime se i «potura» proizvod kupcu, što ostavlja prostor za reviziju ugovora sa tim dobavljacima , u svoju korist.
 • Kako je ovaj postupak trgovine apsolutni novitet na nasim prostorima, predvidja se nagli rast i popularizacija, tako da svi oni koji nemaju naloge, će insistirati od odgovornih lica u svojim preduzećima da sklope ugovor sa vlasnikom projekta, kako bi oni mogli trgovati na odloženo (nekima je bitnija brza isporuka, a narudzba iz fotelje)
 • Povratna veza je izrazena, jer se siri pozitivni PR o vlasniku projekta, tako da će doci i do porasta  prodaje u klasicnim kanalima prodaje.
 • Uvodjenjem ovog projekta, ostvarena je veoma povoljna početna pozicija  za proširenje projekta kada i kreditne kartice postanu stvarnost na nasem trzistu.
Projekat i proces E- trgovine

Proces ide kroz sljedeće faze:

Marketing Ne postoji ništa novo  u vezi marketinga i potrebe za pronalazenjem potročača.Glavni cilj je pogoditi  potencijalne kupce i namamiti ih na Vas sajt.Ono sto je novina je korišćenju medijuma kakav je Internet da bi se doveo potrošac do vase ponude.Iako o oglašavanje na banerima, ciljnim e-mailovima,nagradnim igrama ne razmisljamo kao e-komerc, oni mogi biti jedni od najvažnijih djelova ciklusa  elektroske trgovine

Potrosac/posjetilac Potrošac je ovdje surfer koji je odlucio da ukuca Vas URL  ili da klikne  link da bi posjetio Vas sajt.Najvaznije ovdje je da se napravi razlika izmedju procesa tipa prodavac- prodavac, ili potrošač – prodavac

Posjeta web site-u

Onda kada pojedinac posjeti web sajt pocinje zabava.Tad počinju da se dešavaju mnoge stvari koje učestvuju u stvaranju e komerc iskustva za potrošača.Mozemo odmah da počnemo sa praćenjem potrošača i njegovog profila. Na ovom mjestu počinje e-komerc procesa kupovine.

Pretrazivanje proizvoda

 Ukoliko se posjetiocu dopada ono sto vidi na web sajtu, on ce poceti da pretražuje stranice sa proizvodima.Obično će posjetilac pretraživati odjeljenja, a zatim proizvode koji se nalaze na tim odjeljenjima.Ako potencijani kupac prolazi kroz ovo iskustvo, on može biti privucen proizvodima na rasprodaji, reklamama, sličnim ili proizvodima boljeg kvaliteta...

Korpa za kupovinu

 Kao sljedeći korak kupac treba da stavi proizvode u korpu za kupovinu.Korpa je jednostavno spisak selektovanih proizvoda kolicina , osobina i svega drugog što se odnosi na potencijalnu narudžbu.Korpa za kupovinu nudi i mogucnost ažuriranja, brisanja artikala iz nje, dodavanje artikala...

Potvrda

Kada kupac ima pripremljene sve proizvode za kupovinu, on će započeti proces potvrde svoje narudžbe.Na strani potrošač prodavac, potrošač će obicno unijeti podatke o adresi za isporuku i slanje racuna.Kupac bi takodje mogao dodati i informacije koje se odnose na čestitku ili  poklon koji bi se mogao dodati uz porudžbinu

Porez i transport

Pitanje poreza i transporta je veoma interesantno pogotovo kada se radi o isporučivanju na teritorije van Crne Gore.U svakom slučaju modaliteti izračunavanja transporta mogu se kretati  od  obračuna po količinama naručene robe, do proračuna po udaljenosti adrese za isporuku..

 Placanje

 Kada saberemo vrijednost izabranih proizvoda i izračunamo poreze i troskove transporta spremni smo da  kupcu prikažemo ukupnu cijenu.Kao što je pomenuto, ove transakcije će se dosta razlikovati u relacijama tipa prodavac –prodavac i potrošač-prodavac.Dakle, modaliteti plaćanja za sada se krecu od odloženog plaćanja, po nalogu kod preduzeca, do direktnog plaćanja po samoj isporuci robe.U najskorije vrijeme se očekuje plaćanje putem kartica, kada to i bude odobreno od strane banaka.

Potvrda o prijemu

Kada je narudžbina primljena, potrebno je kupcu vratiti potvrdu o prijemu.Ovu potvrdu treba i kasnije u isporuci da prati i faktura, odnosno narudžbenica.

 Obrada poruzbine

 Na ovom mjestu potrošač izlazi iz priče, a mi odlazimo na drugi kraj e-komerc procesa.Uopsteno, u ovoj fazi se primjenjuju standardna poslovna pravila, kao da je narudzbina primljena putem telefona ili poštom.Internet moze da  omoguci informisanje potrosaca o statusu narudzbine.Možemo da poželimo da prikažemo da je porudžbina primljena i obradjena.

 Faze dalje su:

 Izvrsenje narudzbine slike/Kada imamo ispravnu narudžbinu treba je realizovati.To moze biti najizazovniji dio procesa za rad.Ukoliko ste tradicionalni prodavac na malo, može se postaviti pitanje centralnog skladišta iz kojeg ćete vrsiti isporuku. Transport slike/Posljednji korak u procesu  dostavljanja proizvoda potrošaču.Ovu isporuku treba da prati i dokumentacija koja potvrdjuje valjanost kupovine koja se kasnije i podnosi kao dokaz za naplatu. Vodjenje prodavnice slike/Na jednom ovakvom websajtu postoji mnogo vise od korisničkih strana.Postoje svi aspekti upravljanja jednom prodavnicom.Potrebni alati mogu se kretati od jednostavnog prikazivanja i pracenja narudzbina do alata za upravljanje kompletnom bazom podataka.Ono sto čini osnovni  dio aplikacije je obezbjedjivanje :
 • bezbjednost

 • menadžment proizvoda

 • praćenje narudžbina i izvještavanje

 •  upravljanje odjeljenjima / kategorijama

 • propaganda

 • upravljanje kupcem

 • poštovanje pravila poslovanja

Postupak obezbjedjivanja naloga

 Potrebno je postići dogovor sa direktorima nekoliko najvecih preduzeća, ciji radnici i koriste dosta Internet, kao sto su :

 • Mobilni  i operateri fixne telefonije

 • Agencije

 • Banke

 • Sekretarijati...

 •  Ministarstva

 • .......

... i oni koji ga ne koriste možda toliko često ali njihove naloge bi koristili članovi porodica:

 • Kombinat aliminijuma

 • Carina

 • Opstina i njeni organi

 • Organi uprave

 • ...kao i sva preduzeca koja se kontaktiraju u smislu obezbjedjenja pocetnih naloga

Procedura je sljedeca:

Potrebno je obezbijediti spisak svih radnika koji žele da obavljaju trgovinu na ovaj način.Uz taj spisak potrebno je da odgovorno lice, verifikuje najveći iznos do kojeg  se jedno lice moze zadužiti, a najvise do visine plate. Kada taj spisak bude napravljen, svim licima će biti odobreni Korisnicki ID i privremeni Password. Tada je potrebno sa preduzećem sklopiti ugovor, u kojem su neophodne klauzule:

 • a se vlasnik projekta obavezuje da će svakog mjeseca dostavljati preduzecu  potpisane fakture po narudzbama njegovih radnika

 • da postoji nepovredivost njihovih podataka

 • da postoji neophodna tajnost, u smislu naručenih artikala

 • da će preduzece po donijetim  fakturama, prenijeti u  roku od ugovorenog  dana fakturisane iznose na račun vlasnika projekta

Postupak obrade narudzbe i isporuka Kada se završi posljednja karika u korisničkom dijelu narudzbe, odnosno kada korisnik klikne na dugme «Prijavi narudzbu», dešavaju se nakoliko procesa
 • detalji sa narudžbom u vidu e-maila se prosljedjuju i administratoru i  korisniku ( na mail koji je dostavio), a uporedo sa tim popunjava se baza podataka podacima narudžbe.

 • Administrator koji prima mail o narudžbi pronalazi u bazi narudzbu, vrši provjeru na upisani korisnikov kontakt telefon, direktno štampa fakturu, i u zavisnosti od potrebne brzine isporuke, narudzba se priprema.

 • Kada su prikupljeni svi nalozi koji odgovaraju datom vremenu isporuke, na mjesto isporuke se nose tri  kopije faktura, koje kupac kada pogleda narucenu robu i potpisuje, pri čemu jedna kopija ostaje njemu, a dvije se vraćaju. Jedna će se koristiti za arhivu, a jedna se dostavlja odgovornom licu u preduzecu kao dokaz za prenos sredstava na račun vlasnika projekta.

Postupak naplate sa fizickim licima

 Stranica na sajtu omogucava da se bilo koji posjetilac poslije razgledanja proizvoda i stavljanja proizvoda u korpu, kada pokuša i da naruci robu, i shvati da nije registrovani korisnik, izvrši registraciju svojih podataka i izvrši zapocetu narudžbu. Dakle, u ovom slučaju, procedura obrade narudzbe je identična kao u odnosu sa pravnim licima, samo je plaćanja u gotovini,u momentu same isporuke.

Prednost ovog postupka je što se novac dobija odmah, a ne nakon perioda od najvise 30 dana, medjutim postoje i odredjeni broj nedostataka:

 •  postoji mogućnost manipulacije narudžbama od strane lažnih korisnika

 • ne postoji mogućnost odloženog plaćanja, kao kod prethodnog modela

 • ne postoji mogućnost da veci broj korisnika koristi isti log, jer nema odloženog plaćanja

 • poslije nekoliko lažnih narudžbi,korisnika koji je pod pravnim licem možete eliminisati ( ili barem upozoriti), dok fizičko lice moze imati neograničeni broj logova pa upozorenje nema efekta. 

Pošalji prijatelju Verzija za štampu Sva prava zadržana @Info-NET 2008
Finansije.NET IS detaljnije
Akcija "Moj Program" detaljnije
Info-NET SMS Multi sender detaljnije
14.12.2013. : Novogodisnji prenos ...
2.12.2013. : SMS marketing ...
1.12.2013. : Počela akcija "Moj Program" ...
Info-NET solutions Posjeta : Online : Kontakt 13.7.2024.