Restoran.NET
Što je Restoran.NET

Restoran.Net je softverski paket za vođenje kompletnog poslovanja ugostiteljskih objekata. Software podržava rad sa Touchscreen ekranima I bežičnim (PDA) terminalima.

 

Kome je namijenjen

Namijenjen je različitim vrstama ugostiteljskih objekata: kafićima, restoranima, barovima, klubovima, diskotekama, fast food restoranima, hotelima i svim objektima u okviru kojih se vrše ugostiteljske usluge bilo koje vrste.
 

Koje su prednosti korišćenja
Brža i kvalitetnija usluga, bolja kontrola zaposlenih,uvjek ažurno stanje zaliha, uvid u materijalno i finansijsko poslovanje, moderan način rada.
 
Napredan korisnički interfejs
Korisnički interfejs je pregledan i jednostavan za upotrebu. Podržava rad sa Touchscreen ekranima čime se olakšava i ubrzava poslovanje. Ikonice su jasne i same upućuju na ispravno korišćenje programa.

Osnovne karakteristike ovog modula su: grafički prikaz restorana (stolovi su prikazani u istom rasporedu kao u restoranu), intuitivne ikonice, lako prepoznatljive sličice proizvoda, evidencija različitih načina plaćanja, štampanje posebnih naloga za šank i kuhinju i prikaz kompletnog dnevnog poslovanja na jednom mjestu.
 
Rad u mrežnom okruženju
Mrežni način rada je u potpunosti podržan i preporučuje se kod objekata sa više naplatnih i uslužnih mjesta. Ne postoje ograničenja u broju PC računara, PDA terminala, fiskalnih i POS štampača.
 
PDA terminali
Program podržava rad sa PDA uređajima. Mogućnosti PDA terminala odgovaraju mogućnostima standardnog POS mjesta. Ovakav način rada omogućava bržu i bolju uslugu kroz moderniji način poslovanja.
 
Back office
Progam posjeduje mogućnosti ažuriranja podataka o artiklima, magacinima i korisnicima kao i ostalim podacima neophodnim za rad objekta. Prilikom unosa artikala mogu se evide-ntirati recepture i kalkulacije cijena za artikle, artikli se mogu podijeliti po grupama,podgrupama, brendovima i modelima zavisno od prodajnog mjesta. Kroz Back office se takođe može evidentirati prijem robe po magacinima sa nabavnim cijenama kao i transfer i popis robe.

Osim ovoga, omogućeno je i praćenje manjka, viška, rashoda i utroška. Sve ove evidencije se poslije mogu štampati kao posebni izvještaji.

Moguće je definisati rad u više smjena
 

Magacinsko poslovanje
Program podržava rad sa više magacina (npr. šank1, šank2, kuhinja, Centralni magacin). Povezanost magacina i prodajnog mjesta omogućava da podaci o stanju zaliha budu uvjek ažurni, kao i bolju kontrolu zaposlenih. U svakom trenutku je moguće pregledati trenutno stanje, stanje zaliha na željeni dan kao i promet na svakom magacinu za odabrani period.

Potpuno je podržano definisanje normativa za svaki artikal, kao i automatizovano razduženje magacina po normativima
 
Izvještaji i statistike
Prilikom štampanja izvještaja mogu se napraviti izbori po: smjeni, zaposlenom, periodu, grupi (podgrupi, brendu, modelu) proizvoda ili proizvodu, naplatnom mjestu, načinu plaćanja ili po kombinaciji navedenih kriterijuma. Sve informacije se mogu pregledati na ekranu i štampati na A4 ili POS printeru u slučajevima kada je to praktičnije. Takođe je moguće izvršiti prebacivanje podataka u Excel fajl.
 
Praćenje rada zaposlenih
Svi bitni događaji poput dolaska na posao, izdavanja računa, storniranja, razduživanja konobara ili zatvaranja radnog dana se pamte tako da je na osnovu ovih podataka omogućen bolji uvid u rad zaposlenih kao i rješavanje svih spornih situacija.
 
Komunikacija sa Ostalim modulima
Kao i svi Info-NET moduli omogućeno je potpuno automatizovanje sa Finansijskim modulom (automatizacija knjiženja), naravno ako korisnik obezbijedi licencu za isti.

Restoranski Informacioni Sistem je u potpunosti integrisan sa modulom Hoteli.NET te se kroz ovaj modul može vršiti naplata na sobu i ostala fakturisanja hotelskog gosta
 

Ostalo
Restoranski Informacioni Sistem je u potpunosti integrisan sa modulom Hoteli.NET te se kroz ovaj modul može vršiti naplata na sobu i ostala fakturisanja hotelskog gosta


Kompletan sistem se lako prilagođava potrebama konkretnog ugostiteljskog objekta. Moguća su podešavanja koja zadovoljavaju zahtjeve korisnika. Na primjer: definisanje više šankova, prodajnih mjesta ili kuhinja, štampanje na mrežne štampače ili definisanje različitih konfiguracija za svako prodajno mjesto.

Uz softverski paket Restoran.NET dostavlja se korisničko uputstvo. U njemu su data detaljna uputstva vezana za sve ključne događaje kao što su unos novih artikala, izmjena cijena, zatvaranje dana, unos nabavke, pregled izvještaja i ostalo.

Svim korisnicima Info-NET softvera pružamo i 24/7 tehničku podršku kroz različite pakete usluga održavanja.
 

Tehnologija
Razvojni alati koje koristimo i platforme na kojima oni počivaju zasnivaju se na Microsoft tehnološkim rješenjima tj :

OS Platforme : XP,Vista,Windows 7
Razvojni alati : Visual Studio 6.0, Visual Studio.NET (2005-2010), ASP, ASP.NET
Baze podataka : SQL Server 2000-2005-2008
 
Oprema potrebna za instalaciju ovog  softverskog paketa
Računar
  • Intel /AMD processor ≥ 1,5GHz
  • 1024MB RAM ili više
  • 5GB slobodnog prostora na hard disku
Operativni sistem Microsoft Windows XP,Vista,Windows 7
Monitor Monitor ili Touchscreen monitor rezolucije 1024x768 or 1280x1024 ili više
Fiskalni štampač Kraft NT i VG FP-550* preporuka

Softver podržava rad i sa modelima fiskalnih štampača i drugih proizvođača. Provjerite da li postoji podrška za Vaš model printera

POS štampač Termalni
A4 štampač A4 laserski ili InkJet printer
Galerija
   
   

Pošalji prijatelju Verzija za štampu Sva prava zadržana @Info-NET 2008
Finansije.NET IS detaljnije
Akcija "Moj Program" detaljnije
Info-NET SMS Multi sender detaljnije
14.12.2013. : Novogodisnji prenos ...
2.12.2013. : SMS marketing ...
1.12.2013. : Počela akcija "Moj Program" ...
Info-NET solutions Posjeta : Online : Kontakt 21.6.2024.