Modaliteti ugovora o održavanju
Nivoi održavanja programskih paketa Info-NET-a i usluge održavanja hardware-a i mrežnih resursa

Uvažavajući potrebu da se korisnicima omogući veći izbor obima i cijena održavanja uveli smo ih u više nivoa. Sada možete sami da izaberete nivo usluga održavanja koje ćete koristiti a koji odgovara vašim potrebama. Pod terminom Održavanje podrazumijeva se komunikacija sa predstavnikom Info-NET-a putem e-maila, telefona, udaljenog pristupa Vašem računaru i dolaskom predstavnika Info-NET-a u prostorije gdje je postavljen bilo koji Info-NET program ili neki njegov modul (kao i samostalno održavanje harware-a i mrežnih resursa bez postojanja Info-NET software-a)

Ukoliko imate malo ili srednje preduzeće najbezbolniji i često najekonomičniji način da riješite probleme se PC računarima, softverom, mrežom i ostalim IT tehnologijama je angažovanje tehnološkog partnera, preduzeća koje će za Vaše potrebe rješavati probleme, redovno obavljati preventivne preglede i po potrebi otklanjati kvarove i zastoje u radu IT sistema.

U zavisnosti od Vaših potreba, broja računara i servera u mreži i softvera koji koristite dogovorićemo način i uslove (ugovor) održavanja Vašeg IT sistema. Sve vrijeme ugovorenog održavanja, pružaćemo Vam podršku u svakodnevnom radu, bilo telefonom, bilo tokom preventivnih dolazaka, bilo pri interventnim dolascima. Partnerstvom sa Info-NET-om Vaše poslovanje će postati sigurnije, udobnije i efikasnije. Brigu i probleme koje su Vam stvarali PC računari prepustićete nama.

Redovnim održavanjem, backup-om (arhiviranjem) podataka, planiranjem i pridržavanjem svjetskih standarda obezbjedićemo Vam kontinualni rad IT sistema, jedne od ključnih komponenti današnjeg poslovanja.

Posvetite se vašem poslu, a brigu o računarima, mreži, štampačima, itd. prepustite nama!

0. NIVO = TEHNIČKO I SOFTWARE-SKO ODRŽAVANJE PO MODELU INCIDENTA

Tehnicko održavanje po modelu incidenta podrazumijeva sve vrste intervencija i neophodnih procedura radi otklanjanju problema po pozivu klijenta sa ili bez potpisanog Ugovora o tehnickom održavanju pri čemu se usluga naplaćuje na započeti sat (po vazećem cjenovniku za taj mjesec) - Pogledajte Cjenovnik servisnih usluga

Održavanje programa po modelu incidenta je i Programiranje Na Zahtjev – cijena je po dogovoru (odredjeni dio je u Cjenovniku) – ne može se unaprijed znati što klijent želi i da li se te želje mogu sa manje ili vise programiranja uklopiti u postojeći sistem ( i mogu li uopšte)

Novogodišnje preinstalacije – prenos podataka iz jedne u drugu poslovnu godinu (podaci koji su prenosivi – Podaci o artiklima,lageru, komintentima, zaposlenima, kontni plan, zaključni list….) , kao jednokratna usluga naplaćuje se 40 € ( za preduzeća-knigovodstvene agencije koje imaju više preduzeća u programu za svaku narednu bazu podataka/preduzeće naplaćuje se 10% cijene po bazi podataka)

1. NIVO = MINIMALNO ODRŽAVANJE SOFTWARE-A (HARDWARE I SOFTWARE)

 • Nove verzije programa na inicijativu Info -NET-a
 • Jedna redovna preventivna posjeta (do 3 sata)
 • Jedan poziv za sve ostale intervencije koje nijesu hitne, za koje će se dogovoriti termin sa korisnikom ne kasnije nego za 72 sata zavisno od drugih obaveza.(do 3 sata)

Cijena : 70  € mjesečno

Ugovor o održavanju sklapa se na period od najmanje 3 (tri) mjeseca, a   uplata se vrši do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec

2. NIVO = OSNOVNO ODRŽAVANJE(HARDWARE I SOFTWARE)

 • Novogodišnje preinstalacije
 • Nove verzije programa na inicijativu Info -NET-a
 • Dvije redovne preventivne posjete(do 3 sata)
 • Dva hitna poziva sa rokom odziva u toku tog radnog dana (do 3 sata)
 • Dva poziva za sve ostale intervencije koje nijesu hitne, za koje će se dogovoriti termin sa korisnikom ne kasnije nego za 72 sata zavisno od drugih obaveza.(do 3 sata)
 • Jedan konsalting sat

Cijena : 140 € mjesečno

Ugovor o održavanju sklapa se na period od najmanje 3 (tri) mjeseca , a uplata se vrši do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec

3. NIVO = STANDARDNO ODRŽAVANJE(HARDWARE I SOFTWARE)

 • Novogodišnje preinstalacije
 • Nove verzije programa na inicijativu INFO-NET-a
 • Programske izmjene kupljenih segmenata uzrokovane zakonskim izmjenama u računovodstvu, na zahtjev korisnika
 • Tri redovne preventivne posjete(do 3 sata)
 • Tri hitna poziva sa rokom odziva u toku tog radnog dana (do 3 sata)
 • Tri poziva za sve ostale intervencije koje nijesu hitne, za koje će se dogovoriti termin sa korisnikom ne kasnije nego za 48 sata zavisno od drugih obaveza. (do 3 sata)
 • Havarijske intervencije ( oporavak oštećenja u bazi podataka kada je to moguće )
 • Intervencije / posjete uključuju i : Rad na sistemskom / mrežnom software - u, Konsultacije o korišćenju programa ( mogućnosti programskih opcija) , Tematske konsultacije ( praktična primjena programa u realnim situacijama), Modeli automatskih obrada ( po programskim mogućnostima ) , Kastomizacija ( podešavanje parametara koji postoje u programu ...

Cijena : 180 € mjesečno

Ugovor o održavanju sklapa se na period od najmanje 6 (šest) mjeseci , a uplata se vrši do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec

4. NIVO = SPECIJALNO ODRŽAVANJE(HARDWARE I SOFTWARE)

Specijalno održavanje uključuje potrebu Vašeg preduzeća da, recimo, u nedostatku kadrova iz IT sektora angažuje predstavnike Info-NET-a kao spoljne saradnike, da funkciji Vašeg poslovanja budu na raspolaganju veći broj radnih dana mjesečno.

Neke od oblasti koje bi takav zaposleni (ili više njih) mogao obavljati su :

 • Obrada podataka na kraju radnog dana za potrebe izvještavanja ili kontrole
 • Obrada podataka na kraju radnog dana za potrebe komunikacije sa drugim radnim jedinicama
 • Praćenje robnih I drugih tokova za potrebe otkrivanja nedostataka ili grešaka u radu sa software-om
 • Obrada fotografija artikala za potrebe software-a
 • Obuka kadrova, novozaposlenih radnika, obilazak lokacija / radnih jedinica
 • Ostali robni i finansijski konsalting
 • Praćenje hardware-a u preduzecu/konsultacije pri nabavci/manje servisiranje…
 • Kreiranje novih izvještaja I pregleda za potrebe managementa I zbog zakonskih promjena
 • Kreiranje anlaitičkih izvještaja, kako iz software-a tako o svim mrežnim I sigurnosnim parametrima/propustima
 • … u najkracem IT sektor Vašeg preduzeća

Cijena zavisi od obima posla/broja potrebnih ljudi, stepena autonomije predstavnika Info-NET-a, kao i od stepena saradnje sa ostalim radnicima i stepena odgovornosti

Ugovor o održavanju sklapa se na period od najmanje 6 (šest) mjeseci , a uplata se vrši do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec

NAPOMENA : Korištenje ostalih usluga izvan odabranog paketa posebno se doplaćuje.(Osim u slučaju kreiranja posebnog paketa održavanja na zahtjev korisnika) – Pogledati cjenovnik

Svi nivoi održavanja ( sa ugovorom)  uključuju telefonsku ili e-mail podršku korisnicima Info-NET programa (do 1 sat mjesečno)(bez naknade)

Pristup procesu održavanja i podrške?

Prvi korak jeste utvrđivanje stanja Vaše IT opreme i softvera (računara, mreže, operativnih sistema i office aplikacija, komunikacione opreme, štampaca i sl.). Nakon toga, ukoliko je potrebno, izvršićemo potrebne akcije da se stanje dovede u red, a zatim ćemo prema Vašim željama i mogućnostima da dogovorimo oblik održavanja koji Vam najviše odgovara.

Pri redovnim preventivnim posjetama, utvrđujemo stanje svakog servera, računara, štampača kao i ostale opreme obuhvaćene ugovorom o održavanju. Kombinacijom hardverskih i softverskih alata otkrivaju se eventualni problemi ili mogući budući otkazi i saniraju se, odnosno vrše se neophodne akcije da se problemi otklone.

Na svim serverima i stanicama se instaliraju novi neophodni "patchevi" (ispravke perativnog sistema i aplikacija koje je objavio proizvođač), a u slučaju da koristite antivirusnu zaštitu i nove definicije virusa.

Ukoliko je dogovoreno, vrši se i arhiviranje podataka (backup), a kopije se čuvaju. Pri preventivnim posjetama se odgovara i na sva prikupljena pitanja zaposlenih i/ili primjedbe na rad IT sistema kako po pitanju hardware-a, tako I po pitanju instaliranog software-a I mrezne komunikacije I sigurnosnim pitanjima.

Posebna pažnja poklanja se serverima, analizi njihovog rada i stanja, bezbjednosti i dnevnicima događaja, zastiti baza podataka …

U zavisnosti od paketa odrzavanja software-sko odrzavanje se kreće od ubacivanja novih verzija, pracenje promjena i izrada verzija programa zbog zakonskih promjena, do promjena i kreiranja novih izvjestaja, analiza…i ostalih programerskih zahvata na software-u na zahtjev korisnika

Pošalji prijatelju Verzija za štampu Sva prava zadržana @Info-NET 2008
Finansije.NET IS detaljnije
Akcija "Moj Program" detaljnije
Info-NET SMS Multi sender detaljnije
14.12.2013. : Novogodisnji prenos ...
2.12.2013. : SMS marketing ...
1.12.2013. : Počela akcija "Moj Program" ...
Info-NET solutions Posjeta : Online : Kontakt 18.5.2024.