Modul Veleprodaja
Veleprodaja -  Pregled funkcionalnosti modula ogleda se u sljedećem :

Pregled funkcionalnosti modula ogleda se u sljedećem :

Korisnik može kreirati sljedeće vrste dokumenta:

 • Kalkulacije (domaće),
 • Kalkulacije (Ino),
 • Račune (domaće)
 • Račune (ino)
 • Popise,
 • Viškove i manjkove po popisu,
 • Nivelacije,
 • Interne prijemnice i otpremnice
 • Otpremnice
 • Predračune
 • Narudžbe
 • Reklamacije
 • Kao i veći broj dokumenata koje zahtijevaju pojedine poslovne grane a nisu neophodne za svakodnevno poslovanje (ponude, reversi, interne kalkulacije, povratnice, predatnice i sl)

Specifičnosti Info-NET dokumenata :

 • Svaki dokument se može snimiti Trajno i Privremeno
 • Svaki dokument prilikom brisanja vraća stanje svih pomoćnih knjiga i lagera kao da ga nikad nije ni bilo ( na postoji potreba za storniranjem osim ako korisnik to baš ne želi)
 • Svaki dokument se može bilo kada vratiti u nesnimljeno stanje i promijeniti ( naravno ako korisnik ima pravo na takvu promjenu)
 • Svi dokumenti se mogu kritrati korišćenjem barkod čitača
 • Svi dokumenti su podesivi/korisnik sam može da bira da li dokumet treba po snimanju da «udje» u
 • Lager i to na koju stranu (ulaz ili izlaz)
 • Trgovačku knjigu , i to na koju stranu (zadužuje ili razdužuje)
 • KIF
 • KUF
 • Glavnu knjigu
 • Na komintenta i to na koju stranu (duguje  ili potražuje)
 • Svi dokumenti se mogu lako importovati jeradn u drugi, recimo, nakon usvojenog Predračuna, ne mora se kucati Račun, dovoljno ga je importovati (iz Predračuna)
 • ....

Specifičnosti Info-NET pregleda

Postoje sljedeći pregledi u standardnoj ponudi

 • Lager lista
 • Kartica robe
 • Dnevnik robe
 • Promet robe
 • Analiza prometa po brendu, grupi , modelu, tipu, veličini, barkodovima, serijskim brojevima ....
 • Analiza prometa po komintentima, smjenama , radnicima, vozačima, vozilima, barkodovima ....
 • Ukrštanje (krostabulacije) : promet po radnim jedinicama ukršteno sa brendovima, kasirima, mjesecima, grupi rove, tarifi robe… (korisnik programa sam kreira analize…)
 • Sve analize I pregledi daju mogućnost štampe I exportovanja podataka u više formata I predstavljeni su grafikonima ….
 • Pregledi sadrže vrijednosne pokazatelje I količinsko-težinske na jednom pregledu ( nabavnu cijenu I vrijednost, prodajnu cijenu I vrijednost, maržu I razliku u cijeni, bruto I neto težinu, količinu I zapreminu I sl…

Pošalji prijatelju Verzija za štampu Sva prava zadržana @Info-NET 2008
Finansije.NET IS detaljnije
Akcija "Moj Program" detaljnije
Info-NET SMS Multi sender detaljnije
14.12.2013. : Novogodisnji prenos ...
2.12.2013. : SMS marketing ...
1.12.2013. : Počela akcija "Moj Program" ...
Info-NET solutions Posjeta : Online : Kontakt 22.4.2024.